Vostede está aquí

Demandas

Agruparanse todalas demandas que a Asociación ten en curso ou que vai poñer en coñecemento das autoridades pertinentes.

Hai tempo que a asociación veciñal  Oza Gaiteira Os Castros está a reclamar uso social do Faro de Oza

Hai tempo que a asociación veciñal  Oza Gaiteira Os Castros está a reclamar uso social do Faro de Oza, un uso que permita darlle utilidade pública a un patrimonio que é de todos e todas. Dende hai moito tempo estamos esixindo que se free o deterioro deste ben público catalogado pola Xunta, reclamando investimentos para arranxar e mellorar as súas instalacións.

Dende a AAVV Oza Gaiteira Os Castros  ,queremos denunciar unha serie de deficiencias, que se unen a todas as que temos denunciado con anterioridade, e que fan engordar a lista día tras día, sen que o Concello lle dea solución á maior parte delas. Nesta ocasión estamos a falar de:

As promesas do alcalde non resolven os problemas de mobilidade no barrio 

Dende a asociación veciñal  Oza Gaiteira Os Castros levamos anos denunciando as graves carencias en materia de accesibilidade que padecemos no barrio, un barrio cun alto porcentaxe de poboación de idade avanzada e con problemas de mobilidade.

Mellora do bus urbano

Que dende a AAVV Oza Gaiteira Os Castros queremos transmitir a queixa, expresada por veciños e veciñas do barrio, de falta de conexión dalgúns puntos do barrio así como a necesidade de mellorar algunhas liñas do bus.

A asociación veciñal Oza Gaiteira Os Castros queremos manifestar que noso colectivo veciñal tense distinguido dende o seu nacemento non só pola defensa da calidade de vida coti-dian do barrio, senón tamén por unha defensa do espazo urbano cidadán. A base do noso traballo é contar coa participación dos veciños na definición dos espazos públicos como espazos de uso cidadán.

O barrio demanda máis prazas en centros de día.

Dende a asociación veciñal Oza Gaiteira Os Castros levamos moitos anos demandando prazas en centros de día para persoas maiores.

Veciñanza dos Castros está achegando queixas á nosa asociación que confirman que o xeito de realizar as descargas,, provocan novamente problemas de saúde a moitos veciños e veciñas.

Veciñanza dos Castros está achegando queixas á nosa asociación que confirman que o xeito de realizar as descargas,, provocan novamente problemas de saúde a moitos veciños e veciñas.

Ante a apertura do prazo para solicitar praza nas escolas infantís, volve a poñerse de actualidade a lista de espera para as escolas infantís públicas da Coruña, amosando unha vez máis a necesidade de máis prazas públicas para nenos e nenas de 0 a 3 anos. Moitas familias quedan sen praza no ensino público véndose obrigadas a acceder ao ensino privado.

edificio sito na Avenida de Oza 152, catalogado co NIVEL DE PROTECCIÓN III (protección estrutural) na ficha Nº 49 do vixente Listado de Elementos Catalogados

Dende a asociación de veciños e veciñas Oza Gaiteira Os Castros, temos que volver a denunciar o estado de abandono no que se atopa o edificio sito na Avenida de Oza 152, catalogado co NIVEL DE PROTECCIÓN III (protección estrutural) na ficha Nº 49 do vixente Listado de Elementos Catalogados.

Dende a AAVV Oza Gaiteira Os Castros , queremos denunciar unha serie de deficiencias, en materia de mobilidade e accesibilidade para persoa con mobilidade reducida

Dende a AAVV Oza Gaiteira Os Castros , queremos denunciar unha serie de deficiencias, en materia de mobilidade e accesibilidade para persoa con mobilidade reducida. Tal e como temos denunciado en moitas ocasións, no noso Barrio hai numerosas rúa con barreiras arquitectónicas polo que temos solicitamos ao concello e eliminación de ditas deficiencias e o cumprimento da lei de accesibilidade da comunidade Autónoma de Galiza:

Páxinas