Vostede está aquí

Demandas

Agruparanse todalas demandas que a Asociación ten en curso ou que vai poñer en coñecemento das autoridades pertinentes.

As promesas do alcalde non resolven os problemas de mobilidade no barrio 

Dende a asociación veciñal  Oza Gaiteira Os Castros levamos anos denunciando as graves carencias en materia de accesibilidade que padecemos no barrio, un barrio cun alto porcentaxe de poboación de idade avanzada e con problemas de mobilidade.

Mellora do bus urbano

Que dende a AAVV Oza Gaiteira Os Castros queremos transmitir a queixa, expresada por veciños e veciñas do barrio, de falta de conexión dalgúns puntos do barrio así como a necesidade de mellorar algunhas liñas do bus.

A asociación veciñal Oza Gaiteira Os Castros queremos manifestar que noso colectivo veciñal tense distinguido dende o seu nacemento non só pola defensa da calidade de vida coti-dian do barrio, senón tamén por unha defensa do espazo urbano cidadán. A base do noso traballo é contar coa participación dos veciños na definición dos espazos públicos como espazos de uso cidadán.

O barrio demanda máis prazas en centros de día.

Dende a asociación veciñal Oza Gaiteira Os Castros levamos moitos anos demandando prazas en centros de día para persoas maiores.

Veciñanza dos Castros está achegando queixas á nosa asociación que confirman que o xeito de realizar as descargas,, provocan novamente problemas de saúde a moitos veciños e veciñas.

Veciñanza dos Castros está achegando queixas á nosa asociación que confirman que o xeito de realizar as descargas,, provocan novamente problemas de saúde a moitos veciños e veciñas.

Ante a apertura do prazo para solicitar praza nas escolas infantís, volve a poñerse de actualidade a lista de espera para as escolas infantís públicas da Coruña, amosando unha vez máis a necesidade de máis prazas públicas para nenos e nenas de 0 a 3 anos. Moitas familias quedan sen praza no ensino público véndose obrigadas a acceder ao ensino privado.

edificio sito na Avenida de Oza 152, catalogado co NIVEL DE PROTECCIÓN III (protección estrutural) na ficha Nº 49 do vixente Listado de Elementos Catalogados

Dende a asociación de veciños e veciñas Oza Gaiteira Os Castros, temos que volver a denunciar o estado de abandono no que se atopa o edificio sito na Avenida de Oza 152, catalogado co NIVEL DE PROTECCIÓN III (protección estrutural) na ficha Nº 49 do vixente Listado de Elementos Catalogados.

Dende a AAVV Oza Gaiteira Os Castros , queremos denunciar unha serie de deficiencias, en materia de mobilidade e accesibilidade para persoa con mobilidade reducida

Dende a AAVV Oza Gaiteira Os Castros , queremos denunciar unha serie de deficiencias, en materia de mobilidade e accesibilidade para persoa con mobilidade reducida. Tal e como temos denunciado en moitas ocasións, no noso Barrio hai numerosas rúa con barreiras arquitectónicas polo que temos solicitamos ao concello e eliminación de ditas deficiencias e o cumprimento da lei de accesibilidade da comunidade Autónoma de Galiza:

Os verquidos que se sucederon na Ría do Burgo hai uns días forman parte dun grave problema ambiental

Os verquidos na ría forman parte dun grave problema ambiental

Dende hai varios anos, moitos veciños que viven nas inmediacións da Avenida dos Caídos sinálannos a dificultade que lles supón subila a costa no tramo que vai dende a Avenida do Exército ata a Rúa de Antonio Ríos debido á forte pendente (15% de pendente no primeiro tramo e un 10% no terceiro tramo) e á gran lonxitude desta.

Páxinas