Vostede está aquí

Demandas

Agruparanse todalas demandas que a Asociación ten en curso ou que vai poñer en coñecemento das autoridades pertinentes.

A AAVV Oza Gaiteira Os Castros presenta alegacións aos presupostos da Xunta na que demandamos que se elabore de maneira urxente o Proxecto Construtivo desa instalación, para que poida ser incluído nos Orzamentos da Xunta de Galicia para o ano 2016 eo centro de día sexa un feito e estea en servizo canto antes.

A asociación veciñal Oza Gaiteira Os Castros mantivo dia 27 de outubro unha reunión ca Concellalia de rexeneración urbana e dereito a vivenda para tratar a sua reivindicación e o traballo levado para convertir o zona dos antigos AsteleirosValiñas eo Faro de Oza e a sua contorna en espazo de uso cidadan.

A asociación veciñal veciñal  Oza Gaiteira Os Castros  mantivo   o dia 28 de outubro  unha reunión co delegado de Demarcación  de Costas de Galicia   para tratar a reivindicación do noso colectivo veciñal respecto o uso publico do espazo dos antigos asteleiros valiñas na zona de Oza.

A Asociación veciñal Oza Gaiteira Os Castros expón que a práctica do deporte é fundamental para manter unha boa calidade de vida, moito máis nos tempos que corren onde o sedentarismo acaba sendo un grave problema de saúde. É moi importante que os nenos e nenas se inicien no deporte dende cativos mais para iso necesitamos instalacións deportivas.

vemos que  hai anos as costa de Oza están a sufrir unha forte agresión urbana, industrial e de contaminación ambiental

Dende a asociación veciñal Oza Gaiteira Os Castros vemos que  hai anos as costa de Oza están a sufrir unha forte agresión urbana, industrial e de contaminación ambiental.

O noso barrio ten unha poboación moi envellecida e non dispoñemos de centros de día públicos

O barrio demanda máis prazas en centros de día.

Dende a asociación veciñal Oza Gaiteira Os Castros levamos moitos anos demandando prazas en centros de día para persoas maiores.

A asociación veciñal Oza Gaiteira Os Castros solicita do Concello de A Coruña a reincorporación o Catálogo de edificios de protección estructural do edificio industrial da Citroen, situado na Avda. General Sanjurjo. Actualmente ten caducada a licencia de demolición e as suas prorrogas, momento pois para retraer a calificación.

A Unión Europea prohibiu o uso do amianto en 2005 mais segue a usarse en moitos países e leva instalado nas nosas vidas moitos anos. O seu uso ten un alto custe medioambiental e supón un grave risco para a saúde das persoas. Son os intereses económicos os que impiden a súa prohibición total e o desmantelamento das instalacións que, aínda hoxe, conteñen amianto.

Dende o Colectivo Veciñal Oza Gaiteira Os Castros esiximos que as administracións actúen na defensa das persoas e do ben común. En demasiadas ocasións temos padecido decisións que poñen os intereses duns poucos por riba dos da inmensa maioría, demasiadas veces observamos como se gobernou para os amigos, para as grandes empresas e contra os intereses dos veciños e veciñas.

Ante as queixas dos veciños e veciñas polo lamentable servizo de transporte público do que dispoñemos

Ante as queixas dos veciños e veciñas polo lamentable servizo de transporte público do que dispoñemos, especialmente no que atinxe ao noso barrio, instamos ao Concello a melloralo esixíndolle á compañía de tranvías prestar un servizo como é debido.

Páxinas