Vostede está aquí

Demandas

Agruparanse todalas demandas que a Asociación ten en curso ou que vai poñer en coñecemento das autoridades pertinentes.

O barrio demanda máis prazas en centros de día.

Dende a asociación veciñal Oza Gaiteira Os Castros levamos moitos anos demandando prazas en centros de día para persoas maiores.

Veciñanza dos Castros está achegando queixas á nosa asociación que confirman que o xeito de realizar as descargas,, provocan novamente problemas de saúde a moitos veciños e veciñas.

Veciñanza dos Castros está achegando queixas á nosa asociación que confirman que o xeito de realizar as descargas,, provocan novamente problemas de saúde a moitos veciños e veciñas.

Ante a apertura do prazo para solicitar praza nas escolas infantís, volve a poñerse de actualidade a lista de espera para as escolas infantís públicas da Coruña, amosando unha vez máis a necesidade de máis prazas públicas para nenos e nenas de 0 a 3 anos. Moitas familias quedan sen praza no ensino público véndose obrigadas a acceder ao ensino privado.

edificio sito na Avenida de Oza 152, catalogado co NIVEL DE PROTECCIÓN III (protección estrutural) na ficha Nº 49 do vixente Listado de Elementos Catalogados

Dende a asociación de veciños e veciñas Oza Gaiteira Os Castros, temos que volver a denunciar o estado de abandono no que se atopa o edificio sito na Avenida de Oza 152, catalogado co NIVEL DE PROTECCIÓN III (protección estrutural) na ficha Nº 49 do vixente Listado de Elementos Catalogados.

Dende a AAVV Oza Gaiteira Os Castros , queremos denunciar unha serie de deficiencias, en materia de mobilidade e accesibilidade para persoa con mobilidade reducida

Dende a AAVV Oza Gaiteira Os Castros , queremos denunciar unha serie de deficiencias, en materia de mobilidade e accesibilidade para persoa con mobilidade reducida. Tal e como temos denunciado en moitas ocasións, no noso Barrio hai numerosas rúa con barreiras arquitectónicas polo que temos solicitamos ao concello e eliminación de ditas deficiencias e o cumprimento da lei de accesibilidade da comunidade Autónoma de Galiza:

Os verquidos que se sucederon na Ría do Burgo hai uns días forman parte dun grave problema ambiental

Os verquidos na ría forman parte dun grave problema ambiental

Dende hai varios anos, moitos veciños que viven nas inmediacións da Avenida dos Caídos sinálannos a dificultade que lles supón subila a costa no tramo que vai dende a Avenida do Exército ata a Rúa de Antonio Ríos debido á forte pendente (15% de pendente no primeiro tramo e un 10% no terceiro tramo) e á gran lonxitude desta.

A Asociación Veciñal Oza Gaiteira Os Castros volvemos denunciar o estado no que se atopa a rúa Carballo na esquina coa Ronda de Outeiro.

Dende a AAVV Oza Gaiteira Os Castros  queremos manifestar e denunciar o estado no que se atopa a rúa Carballo na esquina coa Ronda de Outeiro as veciñas e os veciños do barrio volveron poñerse en contacto co noso colectivo para trasladar as queixas sobre o estado no que se mantén esa parte da rúa, sen urbanizar, chea de maleza e con grandes fochancas.

ante as queixas dos veciños e veciñas da rúa do Montiño, sobre o lamentable estado no que se atopa, instamos ao concello para que actúe dándolle solución a diversos problemas

A Asociación de veciños e veciñas Oza Gaiteira Os Castros, ante as queixas dos veciños e veciñas da rúa do Montiño, sobre o lamentable estado no que se atopa, instamos ao concello para que actúe dándolle solución a diversos problemas:

Páxinas