Vostede está aquí

Demandas

Agruparanse todalas demandas que a Asociación ten en curso ou que vai poñer en coñecemento das autoridades pertinentes.

Participar en facer un barrio mais amable engadindo calidade social e urbana polo que o noso colectivo  en colaboración co Colectivo Luvaparticipar en facer un barrio mais amable engadindo calidade social e urbana polo que o noso colectivo  en colaboración co Colectivo Luva

A Asociación Veciñal Oza Gaiteira Os Castros queremos manifestar que noso colectivo veciñal tense distinguido dende o seu nacemento non só pola defensa da calidade de vida cotidian do barrio, senón tamén por unha defensa do espazo urbano cidadán. A base do noso traballo é contar coa participación dos veciños na definición dos espazos públicos como espazos de uso cidadán.

NON Á VENDA E PRIVATIZACIÓN DA SOLANA E DO HOTEL FINISTERRE E PEIRAOS DO PORTO

Desde Asociación veciñal Oza Gaiteira Os  Castros a  apoiamos a iniciativa da COMISIÓN ABERTA EN DEFENSA DO COMÚN e chamamos á mobilización da veciñanza da Coruña e a súa contorna para evitar un novo episodio no espolio da cidade da Coruña, nesta ocasión coa poxa dos solares ocupados actualmente pola Solana e o Hotel Finisterre.

As Sinaturas en papel poden ser depositadas no Centro Cívico da Cidade Vella, Rúa de Veeduría, 2, 15001 A Coruña, ou ben escaneadas e enviadas á conta de correo electrónico: comisiondefensadocomun@gmail.com

Ante un novo novo proceso desamortizador, desenvolveron unha febril actividade dende as Institucións (Concellos e Administración Central e Autonómica) co obxectivo dá privatización de decenas de hectáreas de titularidade pública desde a súa orixe e que estaban emprazados en ámbitos de gran centralidade dá aglomeración urbana.

A nosa asociación nas súas alegacións o PXOU do 2003 presentaba, ante a remodelación dos espazos  portuarios e vaciado dos mesmos,  propoñiamos a reconversión da Estación Mercadorías de San Diego NUNHA ESTACIÓN INTERMODAL DE CERCANIAS e dos múelles de San Diego e Centenario nunha TERMINAL DE CONTENEDORES.

A Asociación veciñal Oza Gaiteira Os Castros ven  a traballar na defensa do Faro de Oza  dende o ano 2009  (Manifesto Defensa dá Costa de Oza), 2013 (alegacións ou PXOM) ou 2014 (Novo Manifesto Defensa Costa de Oza),etc. En todo momento solicitando o Faro de Oza como espazo público e cidadan opondose a calquer tipo de privatización destinandó a utilidade social, como aula mariñeira.

A asociación veciñal Oza Gaiteira Os Castros solicita do Concello de A Coruña a reincorporación o Catálogo de edificios de protección estructural do edificio industrial da Citroen, situado na Avda. General Sanjurjo. Actualmente ten caducada a licencia de demolición e as suas prorrogas, momento pois para retraer a calificación.

A asociación veciñal Oza Gaiteira Os Castros  queremos manifestar que noso colectivo veciñal tense distinguido dende o seu nacemento non só pola defensa da calidade de vida coti-dian do barrio, senón tamén por unha defensa do espazo urbano cidadán. A base do noso traballo é contar coa participación dos veciños na definición dos espazos públicos como espazos de uso cidadán.

Dende  a asociación veciñal Oza Gaiteira Os Castros hemos denunciando a situación, no só das augas sinon de todo o espazo,mediambiental e ecolóxica da Praia dende seu inicio. Augas, espazos de lecer, accesos, transporte, etc.: sempre estivo abandonada polas administracións públicas.

Dende a asociación veciñal  Oza Gaiteira Os Castros levamos anos denunciando graves  que padecemos no barrio, un barrio cun alto porcentaxe de poboación de idade avanzada e con problemas de mobilidade.

Páxinas