Vostede está aquí

Pola defensa do noso

Ante un novo novo proceso desamortizador, desenvolveron unha febril actividade dende as Institucións (Concellos e Administración Central e Autonómica) co obxectivo dá privatización de decenas de hectáreas de titularidade pública desde a súa orixe e que estaban emprazados en ámbitos de gran centralidade dá aglomeración urbana.

Durante estes anos, no Estado, miles de Hectáreas de Patrimonio Público de só, foron obxecto de singulares convenios urbanísticos que modificando ou uso e ou aproveitamento asignaban edificabilidades disparatadas, poñéndoos en disposición dá privatización dende ou noso colectivo pide modificar ou Plan Xeral de Urbanismo para e adecuar vos espazos ás necesidades culturais e sociais dá cidade, e non ao servizo de intereses especulativos e mercantilistas.

A Asociación veciñal Oza Gaiteira Vos Castros queremos manifestar sua total oposición a proposta dá Autoridade Portuaria dá Coruña para a venda dos peiraos dá Cidade.

Como ben sabedes somos ou barrio que habemos proposto un porto exterior, que mais manifestámonos contra a industria sucia e contaminante dúas nosos peiraos, que mais sufrimos ou descontrol industrial por parte dá autoridades portuarias dá Cidade, Galicia e ó Estado.

Polo tanto a nosa asociación veciñal considera:

1º) Todolos terreos portuarios a desafectar deben pasar a ter un uso público e cidadan , ademáis dos correspondentes usos portuarios necesarios para manter o carácter comercial e pesqueiro dá Cidade. Hoxe é O Parrote, maña o peirao Batería e despois Centeneraio, San Diego, etc. Non pódese confiar ou futuro dá Cidade a un peirao como Langosteira, nin deixalo só en maus dá Autoridade Portuaria.

2º) Consideramos ca venda dous peiraos só oculta unha operación inmobiliaria especulativa , xa que logo a recadación pola venda é minima respecto ou presuposto, que en nada beneficia ou conxunto dá Cidade e como tal denunciamos como alevoso o convenio asinado non seu momento polo exalcalde Sr. Vazquez e Fomento. Consideramos urxente e necesario a anulación do mesmo, así como unha nova negociación entre Concello, Xunta de Galicia e Fomento do Estado para a redacción dun novo convenio nos termos antes expostos.

3º) As débedas derivadas dous custos e sobrecustos do Porto Exterior de Langosteira deben ser asumidas por Fomento. Así fisose nós portos do Estado, sendo ademaís unha construción de beneficio xeral. Non é pois de recibo ca pagemos vos veciños dá Cidade.

4º) Consideramos necesaria unha auditoria externa para que Fomento e Autoridade Portuaria aclare vos excesivos sobrecustos, vos atrasos nas comunicación por tren e carreteira, así como os cuntinuos cambeos do proxecto. En tempos de crisé non podemos deixar pasar por alto os sobrecustos diparatados e os continuos cambeos.