FONTES

A información incluida nesta web provén de bibliografía, documentos históricos, fotografías antigas, reportaxes xornalísticos, conversas con historiadores e recordos de veciños. Para motivar a investigadores, educadores ou veciños o seu interese pola historia do barrio compartimos as FONTES e os CONTIDOS sobre os que estamos traballando. Tamén este MAPA, onde imos volcando información sobre diferentes espazos e acontecementos que estamos documentando. En tódolos casos son documentos de traballo que completamos cun procedemento colaborativo, polo que pode haber erros de escrita.