Castelo de Eirís

Deslinde da Palloza cara Coruña en 1890 é o inicio da anexión de Oza. Sendo alcalde da Coruña José Marchesi que aproveita que o Concello de Oza está en quiebra e suspendido para anexionar os terreos da Palloza.

os plans de expansión da Coruña dende  finais do ss XIX convirten a zona de Catro camiños, por aquel entón parte do Concello de Oza, nun subcentro de negocios da burguesía urbana coruñesa. En 1906 o Concello encarga a Pan de Soraluce e ó arquitecto municipal Pedro Mariño un plan de intervención na zona. O seu proxecto, presnetado en 1910 inclúe unha expansión en bloques cara Gaiteira,Monelos e o Porto con dous grandes parques. So se respeta o espazo libre da Palloza. Dese plan son algúns edificios da zona como os cine Catro Camiños hoxe desaparecido, onde está agora o BBVA de Ramón y Cajal e os edificios da Avenida fernández Latorre.