Vostede está aquí

Antiga paxarera de San Diego se adecue como Centro de educación ambiental

A importancia dos retos ambientais actuais obrigan á sociedade a unha actuación urxente e desde todos os escenarios posibles

Educación ambiental e sensibilización

A importancia dos retos ambientais actuais obrigan á sociedade a unha actuación
urxente e desde todos os escenarios posibles. Neste sentido,
non é suficiente co despregamento de actuacións por parte dá administración
pública, ou sector empresarial ou os ámbitos científicos-técnicos,
senón que é crucial a implicación activa e comprometida de todos os
sectores sociais na promoción dá sustentabilidade e a contribución á
solución dás diversas problemáticas ambientais.

Neste sentido a educación ambiental desempeña un papel crucial ao obxecto
de promover esta implicación social. Esta estratexia é de importancia
crítica tanto para promover o desenvolvemento sustentable,
como para e aumentar a capacidade da poboación para de abordar
cuestións ambientais e de desenvolvemento, facendo especial fincapé
na promoción dá educación, o aumento dá conciencia do público e a capacitación,
como instrumentos vinculados a todos os ámbitos sectoriais.

Neste marco, a nosa asociación solicita ao concello dá Coruña a realización
dun ambicioso programa de iniciativas (educación ambiental para a
comunidade educativa), educación ambiental en espazos naturais protexidos ou
desenvolvemento de iniciativas dirixidas a promover a sensibilización
ambiental en diversos sectores (maiores, persoas con discapacidade, consumidores...)
o fomento de accións de sensibilización ambiental desde unha perspectiva de
igualdade de xénero.

Dende o noso colectivo solicitamos que dado o lamentable estado dá antiga paxarera
de San Diego se adecue como Centro de educación ambiental.