Vostede está aquí

Marzo 2015

Na Asociación veciñal imos a ter Xornada de Percusión Tradicional. A Xornada de Percusión Tradicional será o 15 de Marzo do 2015 de 10:30 a 14:00 / 16:00 a 19:30.

Impartida por:

Miguel Anxo López Buján "Chino"

Discriminación do barrio en materia de accesibilidade

Dende a asociación veciñal  Oza Gaiteira Os Castros levamos anos denunciando graves carencias en materia de accesibilidade que padecemos no barrio, un barrio cun alto porcentaxe de poboación de idade avanzada e con problemas de mobilidade.

Dende a AAVV Oza Gaiteira Os Castros , queremos denunciar unha serie de deficiencias, en materia de mobilidade e accesibilidade para persoa con mobilidade reducida

Dende a AAVV Oza Gaiteira Os Castros , queremos denunciar unha serie de deficiencias, en materia de mobilidade e accesibilidade para persoa con mobilidade reducida. Tal e como temos denunciado en moitas ocasións, no noso Barrio hai numerosas rúa con barreiras arquitectónicas polo que temos solicitamos ao concello e eliminación de ditas deficiencias e o cumprimento da lei de accesibilidade da comunidade Autónoma de Galiza:

Os verquidos que se sucederon na Ría do Burgo hai uns días forman parte dun grave problema ambiental

Os verquidos na ría forman parte dun grave problema ambiental

Dende hai varios anos, moitos veciños que viven nas inmediacións da Avenida dos Caídos sinálannos a dificultade que lles supón subila a costa no tramo que vai dende a Avenida do Exército ata a Rúa de Antonio Ríos debido á forte pendente (15% de pendente no primeiro tramo e un 10% no terceiro tramo) e á gran lonxitude desta.