Vostede está aquí

Declaración contra a Homofobia

Ante o incremento de agresións violentas organizadas cara a persoas LGTBI, a AAVV Oza, Gaiteira Os Castros quere manifestar o seu compromiso na loita contra a discriminación por motivou de orientación sexual e de identidade de xénero.

Segundo o último informe anual da Fiscalía Xeral do Estado, a orientación sexual é o motivo discriminatorio máis frecuente, seguido do racismo e a xenofobia. O aumento deste tipo de delitos, 9,6% con respecto a 2019, parece que está relacionado, apuntan algúns sociólogos, con consignas interesadas de grupos políticos, que fomentan o discurso do odio como forma de obter réditos electorais.

Por iso, neste momento no que desde outros lugares foméntase a crispación, o noso colectivo veciñal reafirma o seu compromiso a favor da igualdade de xénero, que é un dereito fundamental e universal recoñecido pola Declaración Universal dos Dereitos Humanos. Tolerancia 0 coa homofobia, formación e reivindicación contra a discriminación, son as nosas propostas para acabar con estes delitos e promover espazos de convivencia en paz e liberdade.