Vostede está aquí

TALLER BÁSICO DE USO MÓBIL

Convócase un o taller de iniciación ao manexo do móbil. Este obradoiro é básico  e está dirixido a persoas que non saben usar o teléfono ou teñen moi poucas habilidades, co obxectivo de aprender os fundamentos para manexar un móbil.
Posteriormente, en función do desenvolvemento deste curso, convocaranse outros talleres de uso de determinadas aplicacións, seguridade, compras, acceso a entidades (fiscal, concellos, seguridade social), e moitas outras que sexan de interese.
Este taller de iniciación está enfocado aos teléfonos ANDROID, que son os máis frecuentes. Os teléfonos IOS (APPLE) son moi similares, pero teñen certas diferenzas.
Neste obradoiro de iniciación comezariamos con conceptos básicos, 

 

O taller  adaptarase aos coñecementos dos participantes, polo que os contidos básicos poderían omitirse ou superarse rapidamente se os asistentes xa os coñecen.
Os que asistan a este obradoiro deberán levar un teléfono móbil ANDROID que funcione. É posible que non haxa WIFI na sala, polo que sería desexable que o móbil tivese a posibilidade de utilizar datos móbiles para cando se precise conexión e non exista WIFI.
A duración deste Taller de iniciación dependerá da súa evolución. os  luns de 11 a 12 horas no local da Asociación rua sa Merce , 56 baixo
Comenzara cando se cree grupo
 
 Os interesados poden inscribirse e recibir información no correo hola@mariaseo.es

whatsapp 664775941