Vostede está aquí

Renovacion da directiva 2023

renovación da xunta directiva

Na reunión da asamblea xeral da Asociacion veciñal Oza Gaiteira Os Castros, celebrada o 10 de novembro, procedeuse á renovación da xunta directiva, que queda constituida por:

  • Presidente: Paulo Sexto Gantes
  • Vicepresidenta: Lara Crespo Garcia
  • Secretario: Eduardo Freire Bargados
  • Tesoureira: Emma Roca Rodríguez
  • Vogal: Ariana Fernández Palomo
  • Vogal: Daniel Isasi Piñeiro
  • Vogal: Vanessa Otero Crespo
  • Vogal: Luis Dopico Morás
  • Vogal: José Francisco Pedro Lorenzo Regal