Vostede está aquí

Recuperación de espazos urbanos degradados para uso cidadán

Ante a falta de prazas de aparcamento e ser unha zona escencialmente comercial dende a Asociación veciñal propoñemos ao concello melloras da contorna a través da recuperación de espazos urbanos degradados para uso cidadán posta en valor de zonas verdes para a redución da contaminación .
Nestes espazos urbanos degradados ( solares abandonados cheos de maleza e ratas que crean problemas de salubridade ) utilizalos como aparcamentos , tambien que se bonifique as tarifas residentes e traballadores do barrio nos aparcadoiro que actualmente se atopan operativos no barrio.