Vostede está aquí

Medidas contra a pobreza enerxética

Medidas contra a pobreza enerxética

Dende a AAVV Oza Gaiteira Os Castros  , sobre a pobreza enerxética é a situación na que un fogar é incapaz de pagar unha cantidade de enerxía suficiente para a satisfacción das súas necesidades domésticas e/ou cando se ve obrigado a destinar unha parte excesiva dos seus ingresos a pagar a factura energética da súa vivenda.

É a dificultade no fogar para satisfacer as súas necesidades básicas de enerxía e tradúcese en impactos sobre o benestar das persoas que o habitan como falta de confort térmico, redución da renda dispoñible para outros bens e servizos, malas condicións de habitabilidad, risco de impago e desconexión.

Trátase dun problema de sobreesfuerzo ou capacidade de pago das facturas da enerxía, non de acceso tamen trátase dun problema de acceso a fontes de enerxía modernas como gas ou electricidade, máis que á incapacidade de asumir o seu pago.

 

En ambos casos hai desigualdade energética e afecta ás súas condicións de vida.

As causas que xeran esta precariedad energética son diversas, aínda que existen tres factores fundamentais:

Baixos ingresos do fogar
Calidade insuficiente da vivenda
Prezos elevados da enerxía .

 

A pobreza energética inclúe gastos en climatización, iluminación, cociña, consumo do auga quente sanitaria, etc, pero non inclúe gastos en transporte ou outros bens esenciais como a auga.

É un fenómeno diferente ao término máis amplo da pobreza ou exclusión social pois certos fogares poden atoparse nunha situación de pobreza energética sen estar en risco de exclusión ou estar en pobreza monetaria, con todo pode ser un primeiro paso para chegar a esta situación de exclusión.

 

Dende a Asociación solicitamos ao concello e administracións publicas  que se tomen medidas, destácanse as seguintes pola súa incidencia, directa ou indirecta, na potencial protección dos consumidores vulnerables:

 

 

  1. Eficiencia.

Eficiencia energética en primeiro lugar aumentar a rehabilitación de edificios . Xa que no barrio a existencia de numerosos edificios construidos fai mais de vente anos.

Creación de un censo de edificios sobre a eficiencia enexica

2. Transición Xusta.

A transición cara a un modelo energético limpo debe ser xusto e protexer aos sectores máis vulnerables da sociedade,. Para iso, promueve unha serie de medidas encamiñadas a:

Involucración do consumidor no sistema energético co dereito a almacenar, compartir, consumir a súa propia enerxía ou vendelo ao mercado.

Mellorar a transparencia da prestación e a facturación dos servizos de enerxía.

Mellorar a xestión dos datos que ofrecerán os contadores intelixentes para favorecer os prezos competitivos pero con estritas normas na protección dos datos. Preténdese que os usuarios teñan un alto control do gasto dos servizos energéticos.

Mellorar as relacións dos consumidores cos proveedores de enerxía, promoviendo facilidades e mellorando a xestión de operacións habituais cos proveedores de enerxía, que permita cambios de proveedor, tarifas, etc.

3. Observatorio municipal da Pobreza Energética que permita analizar a situación da pobreza energética na Ciudade