Vostede está aquí

Mar de Oza: Maxinando ou futuro.

A asociación veciñal Oza Gaiteira Vos Castros vai o documental: Mar de Oza: Maxinando ou futuro.

Ante a "oportunidade histórica que supón para a cidade a próxima transformación dos terreos portuarios" que se liberarán co traslado de instalacións ao porto exterior.

A obra, dirixida por María Álvarez pretende espertar a conciencia da sociedade coruñesa para poder levar a cabo "un proceso transformador e de mellora".

No Forum Metropolitano, o día 3 de maio de 2021 ás 19:30.

Sacar a entrada de balde a partir do dia 30  dea Abril as 10 horas no enlace  :https://corunacultura.sacatuentrada.es/

 

 

Requisitos:

Será de OBRIGADO cumprimento

  • O uso de máscara (excepto aquelas persoas exentas pola lexislación vixente)
  • Lavarse as mans con xel  hidroalcohólico á entrada e á saída do edificio.
  • O uso da butaca asignada polo persoal de sala, non estando permitido o desprazamento, salvo que o persoal de sala autoríceo
  • Manter a distancia de seguridade, sobre todo á entrada e á saída para evitar aglomeracións.
  • Respectar a sinalización
  • Seguir en todo momento as indicacións do persoal do local. RECOMÉNDASE
  • Limitar o máximo posible o uso dos aseos
  • Actuar con responsabilidade.