Vostede está aquí

CONTINUAN AS DESCARGAS NO PORTO DA CORUÑA

En moitos portos do estado español dónde decargarse graneis sólidos e minerais no nucleo urban utilizan medidas ecolóxicas para previr calquer emisión de polvo en suspención (nubes ) de ditas sustancias. E increibe que o porto da Coruña manteña as descargas ao ar libre , producindo nubes e polvo no barrio cas consecuencias de molestias e graves perxuizos para a saude dos veciños e veciñas do barrio.

Ante as continuas queixas dos veciños e veciñas a nosa Asociación de veciños e veciñas solicitou unha entrevista ca Presidencia da Autoridade portuaria para falar de dito tema e as medidas que vai a tomar ao respeto

O noso obxetivo e a eliminación da contaminación ambiental por a emisión do polvo dos minerales sólidos pulverulentos, e graneis solidos realizando as operaciones de carga e descarga de ditos materais sin producir emisión de polvo algunha e anulando por tanto, as molestias ocasionadas aos veciños e veciñas por as partículas al ser trasladadas por o vento.