Vostede está aquí

Nova Lei de Protección de Datos

Estimado soci@:

O 25 de maio de 2018, o novo Regulamento Xeral de Protección de Datos da Unión Europea ( RGPD) será obxecto de aplicación para todos os países membros.

O noso interese é seguir protexendo a súa información persoal e os seus dereitos. Co obxectivo de seguir sendo transparentes e cumprir cos requirimentos desta nova normativa, adecuamos a nosa política de privacidade. Como sempre, a nosa asociación tratará e utilizará os seus datos de forma segura, responsable e transparente.

Tratamos a información que nos facilita o usuario para facer comunicación das actividades propias a desenvolver e en ocasións de actividades a desenvolver por terceiros.

En ningún caso enviamos propostas de actividades comerciais nin compartimos os datos persoais con empresas ou outras entidades, tanto públicas como privadas. Poderá exercer os seus dereitos de protección de datos persoais dirixindo unha comunicación por escrito ao domicilio social de Asociación veciñal Oza Gaiteira Os Casros ou ao correo electrónico: ozagaiteiraoscastros2@gmail.com.

Un saúdo, A directiva

A continuación poñemos a política de protección de datos de carácter persoal:

Quen é o responsable do tratamento dos datos de carácter persoal?

  • Entidade:Asociación veciñal Oza Gaiteira Os Castros
  • Domicilio social: Merced , 56 Baixo
  • CIF: G-15037708
  • E-mail: ozagaiteiraoscastros2@gmail.com
  • Teléfono: 981 29 81 22

Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

Tratamos a información que nos facilita o usuario para facer comunicación das actividades propias a desenvolver e en ocasións de actividades a desenvolver por terceiros. En ningún caso enviamos propostas de actividades comerciais nin compartimos os datos persoais con empresas ou outras entidades, tanto públicas como privadas.

Por canto tempo conservamos os seus datos persoais?

Os datos persoais proporcionados se conservarán mentres non se solicite a súa supresión polo usuario/a.

Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos persoais?

O/A soci@ pode exercer o seu dereito de acceso aos datos personais, así como solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa cancelación ou supresión cando os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos. O/A soci@ tamén poderá solicitar a limitación e oposición do tratamiento dos seus datos, en determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular.