Noso Blogue

Presidenta da Asociación de Veciños.
“Oza, Gaiteira-Os Castros”.

Grande parte das comunidades de veciños da rúa del Poeta
Trillo Figueroa pedíronnos o noso apoio para solicitar a
peatonalización da rúa. A A.VV. de Oza-Gaiteira-Os Castros apoia firmemente a estes
veciños xa que consideramos un acerto a súa proposta.
A rúa Poeta Trillo Figueroa é unha rúa en baixada que
comeza na Ronda de Outeiro e remata sen saída na Gaiteira, rúa

Páxinas

Xebre Banda De Gaitas