Vostede está aquí

Apoio a Plataforma Aberta en Defensa do Común

Dende a asociación veciñal Oza Gaiteira Os Castros consideramos se debe impedir que o Ministerio de Defensa

continúe actuando como unha inmobiliaria dedicada á especulación, xa que entenden que os terreos do Campo da

Estrada, na Maestranza, “forman parte do común, son bens propios, que sempre pertenceron á cidade da Coruña

desde a súa fundación, e deben ser cedidos gratuitamente ao concello da Coruña para uso público. Facendo publico

o noso apoio a Plataforma Aberta en Defensa do Común