Vostede está aquí

Ingles Conversa Nivel Iniciación

Monitor/a:

Olga

Duración:
06/10/2014 to 29/06/2015
Horarios:
Lun: 20:00-21:00
Xov: 11:00-12:00
Aportación:
15 Euros

Seguese o método "Direct Method" onde o mestre ensina o vocabulario e estruturas gramáticais que se utiliza en preguntas dirixidas a cada alumno/a, conseguindo así que a materia sexa utilizada dunha forma práctica a traves da conversa. As preguntas e as respostas estarán pautadas, de maneira que os/as alumnos/as seguiran o modelo marcado sin dar lugar á improvisación. A repetición é esencial (cada clase incluirá un pequeno repaso de contidos previos). Posto que se persigue o chegar o falar o idioma rápidamente e sen pensar en traducir do español ó inglés.